Gian hàng

mới

Sami

Sami

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: (04) 66 573939

mới

Highlands Coffee

Highlands Coffee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 06667979

mới

Bamboo Coffee

Bamboo Coffee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: Chị Tuyết: 0912365288

mới

Tous Les Jours

Tous Les Jours

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 1900

mới

Lotteria

Lotteria

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: (04) 6276 7799

mới

Skyline

Skyline

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 915401985

mới

Sariwon

Sariwon

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

Cowboy Jack's

Cowboy Jack's

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 1900

mới

Cá giò Viễn Đông

Cá giò Viễn Đông

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: Ms Hằng 0912573189

mới

YOCREAME

YOCREAME

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 973715255

mới

Lucky Thai Food

Lucky Thai Food

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: (04)6664 3008

mới

BEARD PAPA’S

BEARD PAPA’S

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: