Gian hàng

mới

Cote Opera

Cote Opera

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (024) 22112266

mới

Dream Games

Dream Games

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: B1

Số điện thoại: (+84) 2838201760

mới

Ecopia

Ecopia

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 466640063

mới

King BBQ

King BBQ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: anh Dũng: 0943038558

mới

Phở Lý Quốc Sư

Phở Lý Quốc Sư

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại:

mới

The Blues

The Blues

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: (04) 666 40089

mới

Valentino Creations

Valentino Creations

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 422112299

mới

Bimson

Bimson

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

American Home Center

American Home Center

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

Gino Rossi

Gino Rossi

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 04 668 18 185

mới

Lotteria

Lotteria

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: (04) 6276 7799

mới

Sami

Sami

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: (04) 66 573939